Introductie

TWMA / Martijn te Wierik is een zelfstandig adviseur op het gebied van verkeer, vervoer en omgevingsmanagement. TWMA ondersteunt zijn opdrachtgevers op projectbasis of voorziet in de tijdelijke invulling van een (beleids)functie binnen het vakgebied. TWMA werkt voornamelijk op detacheringsbasis, maar het uitvoeren van onderzoeksopdrachten behoort ook tot de mogelijkheden.

Sinds eind 2012 gebruikt TWMA/Martijn te Wierik zijn kennis en ervaring voor de invulling van de functie van Senior Adviseur Omgevingsmanagement c.q. Omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland. Zijn opdrachten binnen het project Variabel Onderhoud Hoofdwegennet (VO-HWN) en de DBFM- en D&C-contracten aanleg N18 Varsseveld – Enschede hebben hem de kans gegeven om zijn kennis en ervaring op het gebied van verkeersmanagement en Gebiedsgericht Benutten toe te passen binnen het vakgebied Omgevingsmanagement.

TWMA / Martijn te Wierik is een breed inzetbare allround verkeerskundige c.q. omgevingsmanager, maar beschikt over specialistische kennis en ervaring op het gebied van:

  • omgevingsmanagement (o.a. conditionering, communicatie en stakeholdermanagement);
  • (dynamisch) verkeersmanagement / Gebiedsgericht Benutten;
  • verkeers- en vervoersonderzoek;
  • verkeersmodellen;
  • verkeers- en vervoersbeleid;
  • verkeersveiligheid;
  • parkeren;
  • doelgroepenvervoer.