Werkwijze

Verkeer en vervoer is een maatschappelijk thema, dat vaak tot discussie leidt. Verschillende partijen vertegenwoordigen verschillende belangen. Een gedegen afweging van al die belangen is daarom essentieel voor het creëren van draagvlak voor maatregelen, oplossingsrichtingen of beleid op het gebied van verkeer en vervoer.

TWMA / Martijn te Wierik zoekt de samenwerking met omgevingspartijen op in plaats van de confrontatie aan te gaan. Het doel is maximaal rendement voor de samenleving als geheel.

Communicatie op regelmatige basis en heldere, duidelijke afspraken. Dat is waar TWMA / Martijn te Wierik voor staat. Regelmatige terugkoppeling met omgevingspartijen, maar ook met collega’s is essentieel om de (werk)relatie op een hoog niveau te houden. Een regelmatig voortgangsoverleg met de opdrachtgever zorgt ervoor dat aan de verwachtingen van beide partijen wordt voldaan.