Implementatie Road Protection Score Nederland

Opdrachtgevers: ANWB, provincies Utrecht en Zuid-Holland en Rijkswaterstaat DVS

Werkgever: Mobycon

EuroRAP (European Road Assessment Programme) is een programma van de Europese automobielclubs waarmee de veiligheid van de infrastructuur beoordeeld wordt.

EuroRAP-logo

De meeste ongevallen ontstaan door menselijk gedrag. Dit brengt de realiteit met zich mee dat niet alle ongevallen zijn te voorkomen. De EuroRAP Road Protection Score (RPS) richt zich daarom op de afloop van ongevallen. Deze wordt voor een belangrijk deel bepaald door de vormgeving van de weg en de directe omgeving daarvan.

Het systeem werkt dus vanuit de gedachte dat ongevallen niet altijd kunnen worden voorkomen, maar dat de afloop niet dodelijk hoeft te zijn. De RPS geeft dus informatie over de vergevingsgezindheid van de weg. Deze vergevingsgezindheid wordt uitgedrukt in sterren: 1 voor zeer onveilig, 5 voor zeer veilig.

De ANWB en Mobycon hebben jarenlang intensief samengewerkt aan de implementatie van de RPS in Nederland. Dit heeft ondermeer geleid tot de toepassing van het systeem op de provinciale wegennetten van Zuid-Holland en Utrecht en op het gehele rijkswegennet. Vanuit Mobycon verzorgde Martijn te Wierik daarbij de projectleiding en was daarmee verantwoordelijk voor de projectvoortgang en de kwaliteit van de resultaten.

Naast concrete resultaten in Nederland richtte de samenwerking  tussen de ANWB en Mobycon zich op het verbeteren van het systeem. Daarvoor zijn de Nederlandse ervaringen samen met de ervaringen die elders in Europa zijn opgedaan ingebracht in een internationale technische werkgroep, met als doel de methode te verbeteren. TWMA verwacht dat de RPS in de toekomst een steeds belangrijkere rol gaat spelen als het gaat om de objectieve beoordeling van de verkeersveiligheid.

EuroRAP website.

Terug naar projectreferenties.