Interim Verkeersmanager Flevoland

Opdrachtgevers: provincie Flevoland en gemeente Dronten

Werkgever: Mobycon

Het Vervoerberaad Flevoland heeft in 2008 de weg vrijgemaakt voor Integraal Verkeersmanagement (IVM). De gemeente Dronten en de provincie hebben daarvoor de aanleiding geleverd in de vorm van de verkeersafwikkelingsproblemen die ontstaan op drukke dagen rondom het evenemententerrein aan de oostrand van Dronten. Het Vervoerberaad heeft vervolgens besloten om een verkeersmanager aan te stellen die ervoor moet zorgen dat verkeersmanagement in de provincie voortaan integraal wordt opgepakt. Die verkeersmanager is in eerste instantie gevonden bij Mobycon: Martijn te Wierik heeft deze functie op interim-basis vervuld.

Het belangrijkste document dat Martijn daarbij heeft opgeleverd betreft de Netwerkvisie Flevoland. Dit document rapporteert in feite over de eerste drie stappen van het Gebiedsgericht Benutten-proces (GGB). GGB is een onderdeel van de Architectuur voor Verkeersbeheersing en is ontwikkeld om gezamenlijk vast te stellen hoe moet worden omgegaan met de beschikbare capaciteit van het wegennet. De onderstaande figuur geeft deze stappen weer. Processchema GGB

Een nauwe samenwerking tussen de wegbeheerders is daarbij de sleutel tot succes. De Netwerkvisie is dan ook tot stand gekomen door middel van een intensive samenwerking met verschillende omgevingspartijen zoals Rijkswaterstaat en de gemeenten Almere, Lelystad en Zeewolde. Martijn zijn opdracht eindigde met de bestuurlijke vaststelling van de Netwerkvisie.

Terug naar projectreferenties.