Belevingsonderzoek Chevronmarkering N279

Opdrachtgever: provincie Noord-Brabant

Werkgever: Mobycon

Het verschijnsel bumperkleven is één van de grootste irritaties onder weggebruikers en de veroorzaker van vele kop-staart botsingen. De provincie Noord-Brabant heeft ingezet op het tegengaan van bumperkleven om zo de verkeersveiligheid te vergroten. Daarom heeft zij een proef uitgevoerd op de N279 tussen Helmond en de A67 met het zogenoemde Volgtijd Informatie Systeem (VIS) en chevronmarkering op het wegdek.

chevron

De provincie heeft Mobycon gevraagd om een quick-scan uit te voeren naar de werking van de chevronstrepen. Dit onderzoek bestaat uit een inventarisatieonderzoek en een belevingsonderzoek. Martijn te Wierik heeft de projectleiding van deze onderzoeken verzorgd.

Het inventarisatieonderzoek had als doel het verzamelen van (juridische) kennis en ervaring met betrekking tot het toepassen van de chevronmarkering. Chevronmarkering is op diverse plaatsen in Nederland bij wijze van proef aangebracht. Het gaat hierbij veelal om Rijkswegen. Ons onderzoek heeft zich echter niet beperkt tot Nederland. Door middel van internetonderzoek zijn aanvullende ervaringen achterhaald die zijn opgedaan buitenland. Daarbij is de aandacht vooral uitgegaan naar België, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.

Belevingsonderzoek

Chevronmarkering wordt niet of nauwelijks toegepast in Nederland. Dit geldt des te meer voor provinciale wegen. Het is dus ook niet bekend wat de weggebruiker hiervan vindt en of hij het doel ervan begrijpt. Het belevingsonderzoek dat onder leiding van Martijn te Wierik is uitgevoerd geeft een antwoord op (onder andere) deze twee vragen. Deze antwoorden zijn verkregen door middel van een kentekenenquête die betrekking heeft op de proef op de N279.

Concreet zijn automobilisten aan de hand van de kentekengegevens benaderd met de vraag of zij een enquête willen invullen. De eerste stap hierbij is het verzamelen van de kentekens van automobilisten die behoren tot de doelgroep. Dit zijn natuurlijk de mensen die gebruik maken van het wegvak waar de markering is aangebracht. Voor de kentekenregistratie zijn camerasystemen met automatische kentekenherkenning ingezet.

Terug naar projectreferenties.