Kwaliteitsmeting Doelgroepenvervoer Noord-Groningen

Opdrachtgever: Regioraad Noord-Groningen

Werkgever: Mobycon

De acht deelnemende gemeenten in Noord-Groningen willen grip houden op de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Daarom hebben zij Mobycon gevraagd om in twee achtereenvolgende jaren de volgende onderzoeken uit te voeren:

  • klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi;Regiotaxi Noord Groningen
  • mysteryguestonderzoek Regiotaxi;
  • klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer.

Vanuit Mobycon heeft Martijn te Wierik de projectleiding van deze onderzoeken verzorgd.

Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi

Door middel van het klanttevredenheidsonderzoek is de beleving en de waardering van de regiotaxireizigers beoordeeld. Dit is gebeurd door middel van een schriftelijk enquête. Het onderzoek is uitgevoerd onder de mensen met een WMO-vervoerspas.

Het mysteryguestonderzoek Regiotaxi

Het mysteryguestonderzoek is een aanvulling op het klanttevredenheidsonderzoek. Een aantal mensen is gevraagd om gebruik te maken van de Regiotaxi en de bevindingen te noteren in een logboek. Dit is gebeurd zonder dat het taxibedrijf of de chauffeur dat weet. Een belangrijk onderdeel van het mysteryguestonderzoek is een vergelijking van de resultaten met de ritgegevens van de taxibedrijven.

Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer

Door middel van het klanttevredenheidsonderzoek is de beleving en waardering van ouders/verzorgers van kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer beoordeeld. Dit is gebeurd door middel van een schriftelijke enquête. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met vervoerscoördinatoren van scholen en is een discussieavond gehouden met ambtenaren, scholen vervoerbedrijven en ouders van kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer.

Terug naar projectreferenties.