Basisgegevens Droog Rijkswaterstaat Utrecht

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Utrecht

Werkgever: Mobycon

Elk jaar maakt het cluster kennis van de afdeling Planvorming en Advies van Rijkswater-staat Utrecht een update van de bundel Basisgegevens Droog. Bij het opstellen van de bundels gaat het om het verzamelen, ordenen en bundelen van de basisgegevens van de autosnelwegen binnen het beheergebied van RWS Utrecht.

In opdracht van Rijkswaterstaat Utrecht heeft Mobycon het opstellen van de Basisgegevens Droog 2008, 2009 en 2010 verzorgd. Martijn te Wierik heeft de projectleiding van dit project verzorgd.

De gegevens zijn onderverdeeld in de volgende thema’s:

  • Areaalgegevens;
  • Verkeersgegevens;
  • Verkeersveiligheid;
  • Milieu;
  • Projecten Dienst Utrecht.

Areaalgegevens hebben betrekking op een groot aantal kenmerken van het Utrechtse wegennet. Denk hierbij aan verharding van de toplaag, aantal rijstroken op wegvakken en snelheidslimieten. Daarnaast behoren ook de verkeerssystemen en verkeersregels tot het areaal.

Verkeersgegevens hebben betrekking op intensiteiten, files, trajectsnelheden en voertuigverliesuren.

De verkeersveiligheid is in kaart gebracht aan de hand van ongevalgegevens en een overzicht van locaties van de attentieborden.

Het aspect leefbaarheid heeft betrekking op de onderwerpen geluid, natuur & landschap, bodemverontreiniging, grondwater, luchtverontreiniging en externe veiligheid.

Als laatste zijn de lopende realisatieprojecten, planstudies en geplande ZSM-projecten bij RWS Utrecht een vast onderdeel van de bundel Basisgegevens Droog.

Het rapport is vooral bedoeld voor intern gebruik binnen de dienst Utrecht. Daarnaast kan het door derden worden gebruikt om een snel overzicht te krijgen van de kenmerken van het Utrechtse wegennet en het gebruik ervan.

Terug naar projectreferenties.

 

 

 

.