OV modelstudie MIT Verkenning Agglolijn Twente

Opdrachtgever: Regio Twente

Werkgever: Mobycon

In opdracht van de Regio Twente heeft Mobycon de vervoerswaarde studie Agglolijn Twente uitgevoerd. Deze studie is opgepakt in samenwerking met Arcadis. Vanuit Mobycon verzorgde Martijn te Wierik de projectleiding.

Mobycon heeft in deze studie de bouw van een openbaar vervoer verkeersmodel voor haar rekening genomen. Hierbij is gebruik gemaakt van OV Symfonie. Dit pakket speciaal voor openbaar vervoer modelstudies in eigen huis ontwikkeld.

De basis voor het model wordt gevormd door het Nieuw Regionaal Model Oost Nederland (NRM ON). In de regio Twente is ten eerste een aanzienlijke verfijning van de zone-indiening doorgevoerd. Vervolgens is het basisjaar van het NRM op basis van sociaal-economische gegevens opgehoogd naar 2000. De derde stap betrof vervolgens het kalibreren van het verkeersmodel aan de hand van telcijfers.

Het model was vervolgens geschikt om prognoses te maken voor het jaar 2020. Daarbij is onderscheid gemaakt in een groot aantal varianten. Die varianten verschilden zowel op infrastructuurnetwerk als op sociaal-economische uitgangspunten van elkaar. Om de verschillen op het gebied van productie en attractie en daarmee op herkomst en bestemming op een betrouwbare manier inzichtelijk te maken, is speciaal voor deze studie een schaduwmodel ontwikkeld. Daarmee zijn aan de hand van verschillende sets sociaal-economische gegevens HB-matrices geschat, die vervolgens met OV-symfonie zijn toegedeeld aan het OV-netwerk.

Terug naar projectreferenties.