Omgevingsmanager Levensduurverlengend Onderhoud Plus (LVO+)

Het LVO+-contract is een onderhoudscontract voor de periode van 3 jaar (2014-2016). Martijn te Wierik vormt de schakel tussen het projectteam en alle interne en externe stakeholders die bij het onderhoud betrokken zijn. Hij is daarbij verantwoordelijk voor alle omgevingsaspecten, waaronder Verkeersmanagement, Communicatie en Conditionering. Essentieel daarbij is een nauwe samenwerking met de opdrachtnemer en een groot aantal omgevingspartijen (districten, gemeenten, provincies, hulpdiensten en belangengroeperingen).